Ezberlenecek kelimeleri aşağıya yazınız
Her satırda bir kelime yazılacaktır.

İngilizce Kelimeler:
Türkçe Kelimeler: